A A A

SKPDST

Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski powstało z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w 1990r.
Misją stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym jak również ich rodzinom i opiekunom.

 

Realizując swoją misję Stowarzyszenie uruchomiło w 1993r. Warsztat Terapii Zajęciowej oraz w 2004r. Zakład Aktywności Zawodowej.
Są to placówki, w których prowadzona jest terapia zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych.